Czy warto modyfikować długoterminowe plany treningowe?